SUNNMØRSBADET STENGJER INNTIL VIDARE!

Vi stengjer ikkje fordi at vi vurderer at Sunnmørsbadet inneberer auka risiko for smitte, men vi vurderer imidlertid at større ansamlingar av folk kan auke risikoen for smitte. I noverande situasjon finn vi det derfor mest hensiktsmessig å innta ei føre-var-haldning, slik at gjestane kan føle seg trygge. Vi vil kome attende med ny informasjon.