Reglement

Vi i Sunnmørsbadet er opptekne av at det skal vere trygt og sikkert å besøke oss. Difor må alle følgje retningslinene som gjeld for anlegget.

 • Bading skjer på eige ansvar.
 • Det er foto forbod i heile anlegget.
 • Alle barn som kjem åleine må vere symjedyktige. Det betyr at de minst må kunne symje 200 meter. Dei som ikkje er symjedyktige må ha med seg ein badande og symjedyktig person over 18 år som passar på.
 • Ta omsyn til dei andre badande.
 • Det er ikkje lov å springe.
 • Det er ikkje lov til å skubbe andre, eller drage andre under vatn.
 • Det er ikkje lov med mat, drikke eller tyggegummi ute i bassenga. Heller ikkje medbrakt mat i kafeane. Unntak for barnemat.
 • Det er forbode med all bruk av tobakk, snus og alkohol.
 • Badande og gjester skal rette seg etter det badevakter og instruktørar seier. 
 • Brot på reglane, eller uakseptabel åtferd kan føre til bortvising.


HYGIENE

 • Før ein går i badet skal hår og kropp, utan badeklede, vaskast med såpe. 
 • Det er ikkje lov med undertøy under badekleda.
 • Personar med smittsame sjukdomar, opne sår, bandasjer/plaster får ikkje vere i bassenga.
 • Det er forbode å  barbere seg i dusj/garderobe.
 • Alle badande må nytte badetøy