Symjekurs

Alle symjekurs går no gjennom Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb. Det blir oppstart tysdag 17.april klokka 17.00 for vidarekomne (Selungenmerket) og torsdag 19.april klokka 17.00 for nybyrjarar (Pingvinmerket). Påmeldinga skjer via https://www.tryggivann.no/ Dersom du har spørsmål ta kontakt med Robert Kvalsvik. Telefon: 91309184 E-post: robert.kvalsvik@mimer.no

Ikon
1: Selungenmerket: Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og benbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vanet slik at bevegelsene fører til fremdrift. Læringsmål: Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.
Ikon
2: Pingvinmerket: Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. Læringsmål: Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket fra - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og poste.