Symjekurs

Alle symjekurs går no gjennom Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb. Påmeldinga skjer via https://www.tryggivann.no/ Dersom du har spørsmål ta kontakt med Robert Kvalsvik. Telefon: 91309184 E-post: robert.kvalsvik@mimer.no

Ikon
1: Selungenmerket: På dette kurset fokuserer vi på kjernefunksjonen "Framdrift", som inneber at ein skapar framdrift i vatnet ved hjelp av arm- og beinbevegelsar. Læringsmål: Stupe uti på djupt vatn - symje 12,5 meter på magen - skifte retning - symje 2-3 meter - stoppe - flyte i 30 sekund - symje på ryggen tilbake til utgangspunktet.
Ikon
2: Pingvinmerket: På dette kurset fokuserer vi på kjernefunksjonen "Gli", som inneber at ein flyt i bevegelsane, einten under vatn eller i overflata. Det gjev eleven moglegheit til å erfare motstandskraft i vatnet. Å gli forutset at eleven kan halde pusten og flyte. Læringsmål: Kombinere aktivitetane hoppe - flyte opp - innta linjehaldning på magen i vassflata - gjere crawlbeinspark med armane strekket frå - dreie over på ryggen - gjere beinspark i linjehaldning og poste.
Ikon
3: