Symjekurs

Oppstart av nye symjekurs hausten 2017

Ikon
1: KNURR For nybegynnarar. Frå fire år og oppover. Vi hoppar, får vatn i fjeset, trenar på å flyte, puste rett og linjehalding. Kurset kostar 1200 kroner og går over ti gongar med 45 minutts undervisning i terapibassenget.
Ikon
2: RØDSPETTE For barn som kan symje om lag fem meter. Vi fokuserer på dykking, stup, crawl og linjehalding. Kurset koster 1200 kroner og går over ti gongar med 45 minutts undervisning i terapibassenget.
Ikon
3: PIR Deltakarane skal tileigne seg teknikkar for ulike symjeartar på mage og rygg med fokus på rett pusteteknikk under symjinga. Målet er å klare 25 meter symjing i alle symjeartar Kurset koster 1200 kroner og går over ti gongar med 45 minutts undervisning i konkurransebassenget.