Forside%25252C_3%25252C_Sunnm%2525C3%252

AKTIVITETAR

DETTE SKJER NOVi køyrer bølgjer og opnar stupetårna ein gong i timen eller ved etterspurnad.


1 symjebane i konkurransebassenget
er ope alle dagar.Stupetårna er stengt mellom kl. 18-20
onsdagar pga. symjetrening.

BABYSYMJING

Babysymjing gir kos, nærleik og tryggleik i vatn. Kurset går over 10 timar og er pedagogisk lagt opp av instruktør.

255,_Sunnmørsbadet_dag_2-199.jpg

BURSDAGSFEIRING

Feiring i ekte Sunnmørsbadet-stil med plask og sprell? Vi garanterar fornøgde, reine og sletne bursdagsgjestar.