top of page
Forside%25252C_3%25252C_Sunnm%2525C3%252

AKTIVITETAR

DETTE SKJER NOVi køyrer bølgjer ein gong i timen eller ved førespurnad.


Onsdag:
Stupetårna er stengt mellom
kl. 18-20 pga. symjetrening.

 

SMÅBORNS-
BADING


Ope for alle småbarns-
familiar med barn
mellom 0-6 år.


Tysdagar 
12:30 - 13:30


Obs: utan instruktør

41-duD1Y.jpeg

BURSDAGSFEIRING

Feiring i ekte Sunnmørsbadet-stil med plask og sprell? Vi garanterar fornøgde, reine og sletne bursdagsgjestar.  

bottom of page