Aktivitetar i bassenget

Måndag:
Kl. 17.00-19.00 Symjeklubben (konkurransebassenget)


Onsdag:
Kl. 17.00-19.00   Symjeklubben (konkurransebassenget)
Kl. 19.00-20.00  Dykkerklubben (konkurransebassenget)

Stupetårna er stengt onsdag. 


BØLGJER
Måndag til fredag: 
Vi køyrer bølgjer 1 gong i timen etter kl. 17.00
STUPETÅRN
Måndag, tysdag, torsdag og fredag:

Vi opnar 3 og 5-meter stupetårna ein gong i timen etter kl. 17.00, og/eller ved etterspurnad.
Onsdag er stupetårna stengde.
Laurdag og søndag:
Vi held ope stupetårna og køyrer bølgjer ein gong i timen heile dagen.