Aktivitetar i bassenget

Onsdag: 

Er heile konkorransebassenget stengt frå 18.00-20.00 grunna aktivitetar.

Laurdag og søndag:

Vi køyrer bølgjer 1 gong i timen.

Vi opnar 3 og 5-meter stupetårna ein gong i timen og/eller ved etterspurnad.

SYMJEBANE
Vi har ei symjebane i konkurransebassenget alle dagar.