OPNINGSTIDER

35,_Sunnmørsbadet_dag_1-32.jpg

SOM FØLGJE AV DEI NYE NASJONALE TILTAKA MÅ VI
DESSVERRE HALDE STENGT FRÅ 25.03.2021 - 12.04.2021

MÅNDAG

6.30 - 8.30 • morgonbading

15 - 20. ope for alle

20 - 22 • damebading

TYSDAG

14.15 - 15 • Vassgymnastikk
(inntil 10 påmeldingar)

15 - 20  ope for alle

20 - 22 • vaksenbading

ONSDAG

6.30 - 8.30 • morgonbading
(med frukostbuffet)

15 - 20 • ope for alle

20 - 21 • vaksenbading

TORSDAG

6.30 - 8.30 • morgonbading

12.30 - 14 • seniorbading
(idrettsbasseng opptatt)

15 - 20  ope for alle

20 - 21 • vaksenbading

FREDAG

15 - 20 • ope for alle

20 - 21 • vaksenbading

HELG

10 - 18  ope for alle+47 70 08 05 70

|

Hovudsponsorar:

Laga av FLY © 2020