BADEREGLAR

Det skal vere trygt å besøke oss. Alle besøkande må difor følgje retningslinene våre. Spesielt viktig er det å legge merke til ekstratiltaka for smittevern.

Før ein går inn i symjehallen skal alle dusje utan klede, og hår og kropp skal vaskast med såpe. 
 

Gjer som Reinert - dusj naken!

BADEREGLAR OG SIKKERHEIT

Vi i Sunnmørsbadet er opptekne av at det skal vere trygt og sikkert å besøke oss. Difor må alle følgje retningslinene som gjeld for anlegget.

 • Bading skjer på eige ansvar.

 • Det er foto forbod i heile anlegget.

 • Alle barn som kjem åleine må vere symjedyktige. Det betyr at de minst må kunne symje 200 meter. Dei som ikkje er symjedyktige må ha med seg ein badande og symjedyktig person over 18 år som passar på.

 • Ta omsyn til dei andre badande.

 • Det er ikkje lov å springe.

 • Det er ikkje lov til å skubbe andre, eller drage andre under vatn.

 • Det er ikkje lov med mat, drikke eller tyggegummi ute i bassenga. Heller ikkje medbrakt mat i kafeane. Unntak for barnemat.

 • Det er forbode med all bruk av tobakk, snus og alkohol.

 • Badande og gjester skal rette seg etter det badevakter og instruktørar seier. 

 • Brot på reglane, eller uakseptabel åtferd kan føre til bortvising.

 

HYGIENE

 • Før ein går i badet skal hår og kropp, utan badeklede, vaskast med såpe. 

 • Det er ikkje lov med undertøy under badekleda.

 • Personar med smittsame sjukdomar, opne sår, bandasjer/plaster får ikkje vere i bassenga.

 • Det er forbode å  barbere seg i dusj/garderobe.

 • Alle badande må nytte badetøy

RETNINGSLINJER

Det skal vere trygt å besøke oss.
Alle besøkande må difor følgje retningslinjene våre:

 • Bading skjer på eige ansvar.

 • Det er fotoforbod i heile anlegget.

 • Alle born som kjem åleine må vere symjedyktige. Bornet må kunne symje minst 200 meter. Kan ikkje bornet det, må det vere i følgje med ein badande og symjedyktig person over 18 år som passar på.

 • Ta omsyn til dei andre badande.

 • Det er ikkje lov å bruke dykkermaske i bassenget.  (Gjeld ikkje dykkermaske med glass av plastikk.)

 • Det er ikkje lov å springe.

 • Det er ikkje lov til å skubbe andre, eller drage andre under vatn.

 • Det er ikkje lov med mat, drikke eller tyggegummi ute i bassenga.
  Det er ikke lov å ha med eigen mat i kafeane. Unntak for bornemat. 

 • Det er forbode med all bruk av tobakk, snus og alkohol.

 • Alle besøkande skal rette seg etter det badevakter og instruktørar seier. 

 • Brot på reglane, eller uakseptabel åtferd kan føre til bortvising.

 

HYGIENE

 • Før ein går inn i symjehallen skal alle dusje utan klede, og hår og kropp skal vaskast med såpe.

 • Det er ikkje lov med undertøy under badekleda.

 • Personar med smittsame sjukdomar, opne sår, bandasjer/plaster skal ikkje vere i bassenga.

 • Det er forbode å  barbere seg i dusj/garderobe.

 • Alle badande må nytte badetøy.

EKSTRA SMITTEVERN

 • Du skal ikkje besøke Sunnmørsbadet dersom du er forkjøla, har feber eller har andre symptom på Covid-19.

 • God hygiene er viktig! Vask hendene grundig før og etter toalettbesøk.

 • Alle besøkande må desinfisere hender på antibac-stasjonen ved inngangen.

 • Bruk kontaktlaus betaling og ikke ta på varer du ikkje skal kjøpe.

 • HC-garderobene skal berre nyttast av ein person/kohort i gongen. 

 • Maks 4 personar i boblebadet og i badstova

 • Vi låner ikkje ut symjebriller, armringar eller anna utstyr.

 • Kun ein person i skliene og på stupetårna om gongen. 

 • Bruk antibac-stasjonane før og etter måltid. 

 • Bord og stolar skal ikkje flyttast på.

 • Bord og stolar skal ikkje reserverast. (Ikkje legg frå deg handkle etc. når de ikkje skal ete.)